Verejné obstarávanie „Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a. s. – č. 2“